Posūkio stabdžiai yra naudojami vėjo jėgainių ant bokšto pasukamoms konstrukcijoms išdėstyti ir laikyti, kur jutikliai nuolat registruoja galimus nukrypimus tarp tikrosios vėjo krypties ir tikrosios variklio padėties.
Viršijus leistiną nuokrypį, posūkio stabdžiai visiškai arba iš dalies išjungiami, kad būtų galima iš naujo sureguliuoti konstrukciją naudojant posūkio pavaras.
Vėliau, taikant lygiavertį hidraulinį slėgį, vėl sukuriama tipiškai aktyvių posūkio stabdžių suspaudimo jėga.