Leņķiskās bremzes tiek izmantotas, lai novietotu un noturētu šarnīrsavienojuma vēja turbīnas uz torņa, kur sensori pastāvīgi reģistrē iespējamās novirzes starp faktisko vēja virzienu un faktisko gondolas pozīciju.
Pārsniedzot pieļaujamo novirzi, pagrieziena bremzes tiek pilnībā vai daļēji atslēgtas, lai ar leņķa piedziņas palīdzību varētu noregulēt gondolu.
Pēc tam, pieliekot līdzvērtīgu hidraulisko spiedienu, atkal tiek ģenerēts tipiski aktīvo griešanās bremžu savilkšanas spēks.

Showing all 5 results